„Pomysłodawca projektu #JurabezPlastiku

HUBERT PIETRZAK

 

Społecznik i aktywista ekologiczny, miłośnik Jury Krakowsko – Częstochowskiej.

Prezes i założyciel Częstochowskiego Alarmu Smogowego (CzAS), autor prac naukowych z dziedziny Ekologistyki.

Absolwent Politechniki Częstochowskiej. Studiował również na Technische Universität CLAUSTHAL-ZELLERFELD oraz odbywał praktyki zagraniczne w ramach międzynarodowych programów w UE.

W historię swojej macierzystej Uczelni wpisał się na stałe aktywnie działając w organizacji Erasmus Student Network PCz.

Był pomysłodawcą i organizatorem I Jurajskiego Rajdu Studenckiego PCz, projektu #ProtestPCz oraz innych wydarzeń o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, za co został wyróżniony między innymi, ogólnopolską nagrodą ProJuvenes za najlepszy studencki projekt roku.

W odpowiedzi na zagrożenia związane ze smogiem, zainicjował i współorganizował konferencję na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej pt.: „Niska emisja – zagrożenia i wyzwania”.

Działając w ramach organizacji CzAS napisał wiele artykułów prasowych, brał udział w programach radiowych i telewizyjnych mających za zadanie zwiększyć ekologiczna świadomość mieszkańców Częstochowy.

Stworzył również projekt #CzestoSMOGOWA pełniący funkcję informacyjną i ostrzegawczą dla mieszkańców miasta w czasie występowania dużego stężenia zanieczyszczeń w powietrzu.

W 2018 roku utworzył fundację Częstochowski Alarm Smogowy obecnie funkcjonującą w Polskim Alarmie Smogowym. Jako prezes CzAS został animatorem projektów takich jak : #CzASdlaPrzedszkoli, #CzASdlaZaroWaste, #JurabezPlastiku, #JurabezSmogu.

Wielokrotnie występował do władz samorządowych i innych o podejmowanie realnych działań w walce o czyste powietrze, ograniczenie używania jednorazowego plastiku, wprowadzenie systemu kaucyjnego dotyczącego opakowań.

Brał udział i organizował wiele akcji sprzątania terenów miejskich, leśnych i rzek w tym w ramach projektu #JurabezPlastiku 2020. Zdecydowanie i skutecznie wystąpił przeciwko patologii związanej z nielegalnym przechowywaniem w centrum Częstochowy ok. 1000 ton bardzo szkodliwych dla życia i zdrowia ludzi odpadów chemicznych. Nominowany do tytułu Osobowość Roku 2019 przez Kapitułę Redakcji Dziennika Zachodniego w kategorii Działalność społeczna i charytatywna. W 2020 roku skutecznie wnioskował o utworzenie pierwszego rezerwatu przyrody „Grodzisko Gąszczyk” w granicach Częstochowy i Mstowa.”

to top